ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

30/11/2020

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Λεωφόρος Ρόδου-Λίνδου (έναντι Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου),

Τ.Θ. 390 Τ.Κ. 85105 Φαληράκι, Ρόδος

Τηλ: 22410 87407 Φαξ: 22410 87447

Ρόδος 25/11/2020

Προς: Δήμαρχο Ροδίων, κ. Αντώνη Καμπουράκη

Κοιν.: Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Τηλέμαχο Καμπούρη

Θέμα : Ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία σας να προβείτε σε

αλλαγές όσον αφορά τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι ως άνθρωπος του τουρισμού και ιδιαίτερα ενήμερος για τις

ανάγκες και τα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων, θα προβείτε σε

ρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν την αδικία που βιώνουν οι τουριστικές

επιχειρήσεις όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού τους.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι το θέμα αυτό απασχολεί διαχρονικά τους

επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Tο ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικό και υπολογίζεται

επί της επιφάνειας του κάθε ακινήτου, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η

οποία δέον είναι να παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού

των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Το πρόβλημα διαχρονικά είναι ότι δεν υφίσταται αντικειμενική διαδικασία

υπολογισμού τους, με αποτέλεσμα τα τουριστικά καταλύματα να επιβαρύνονται

αδίκως με αυξημένα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Ο υπολογισμός του ενιαίου τέλους βασίζεται λοιπόν σήμερα στα τετραγωνικά της

επιχείρησης και όχι -όπως θα ήταν σκόπιμο και δίκαιο- στο βαθμό που αυτή

καταναλώνει – ρυπαίνει.

Για παράδειγμα ένα τουριστικό κατάλυμα επιφάνειας 1000 τ.μ. καταναλώνει –

ρυπαίνει σαφώς λιγότερο από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

επιφάνειας 50 τ.μ. Το τέλος που επιβάλλεται στο κατάλυμα όμως είναι 20πλάσιο

για τα 1000τ.μ. σε σχέση με τα 50 τ.μ..

Είναι απολύτως προφανές ότι υφίσταται μία άδικη κατάσταση εις βάρος των

τουριστικών καταλυμάτων, η οποία σε συνδυασμό με την πρόσφατη υποχρέωση

της δήλωσης διόρθωσης των τ.μ. ακινήτων προς τους ΟΤΑ, θα τα επιβαρύνει ακόμη

περισσότερο, καθώς στην πραγματικότητα ούτε ρυπαίνουν ούτε καταναλώνουν όσο

χρεώνονται προς καταβολή.

Στις περισσότερες τουριστικές περιοχές του νησιού όπως και στο Φαληράκι, η

καθαριότητα των δρόμων από τους υπαλλήλους καθαριότητας πραγματοποιείται

μόνο στο κέντρο με αποτέλεσμα στις περιοχές εκτός κέντρου, όπου βρίσκεται η

πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, να μην εκτελούνται υπηρεσίες

καθαρισμού. Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιοχές δεν παρέχεται καν

επαρκής φωτισμός.

Για τον λόγο αυτό ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Νήσου Ρόδου τα

προηγούμενα δύο έτη είχε προσλάβει με δική του πρωτοβουλία υπάλληλο

καθαριότητας για την περιοχή του Φαληρακίου. Δυστυχώς όμως, η δράση αυτή δεν

ήταν δυνατόν να συνεχιστεί λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 429/1976 (ΦΕΚ 235 Α΄) και

της υπ’ αριθμόν 71251/78/19.12.2007 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου

Εσωτερικών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις του κλάδου μας να επιβαρύνονται με

δημοτικά τέλη μόνο για τη χρονική διάρκεια της εποχικής λειτουργίας τους και να

απαλλάσσονται από τα εν λόγω τέλη τη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία

βρίσκονται σε αδράνεια.

Παρόλα αυτά το σύνολο των αιτήσεων των επιχειρηματιών προς τον Δήμο Ροδίων

περί του ορθού υπολογισμού των οφειλομένων δημοτικών τελών καθαριότητας και

φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους έως τώρα, δεν

γινόντουσαν αποδεκτές με αποτέλεσμα να καταβάλουν υπέρογκα ποσά για όλο το

έτος και όχι μόνο για τους 4-6 μήνες που λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους.

Γνωρίζουμε ότι τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να

υπάρξει ένας δικαιότερος τρόπος υπολογισμού τους. Εξάλλου ακόμα και στην

περίπτωση που ένα τουριστικό κατάλυμα διαθέτει χώρους εστίασης, αυτοί δεν

υπερβαίνουν το 20% – 30% της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι

ο χώρος των δωματίων των τουριστικών καταλυμάτων καλύπτει το 70% – 80% της

συνολικής επιφάνειας του κτιρίου, το οποίο δεν προκαλεί ουδεμία ρύπανση.

Συνοψίζοντας:

α) Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας πληρώνουν υπέρογκα τέλη καθαριότητας και

φωτισμού σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά καταναλώνουν και

ρυπαίνουν.

β) Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχουν ανταποδοτικά οφέλη σε σχέση με τα ποσά

που καταβάλλουν.

γ) Η πλειοψηφία των ανωτέρω επιχειρήσεων λειτουργούν εποχικά, ήτοι από 4 έως 6

μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Παρόλα αυτά καλούνται να πληρώσουν τέλη

ολόκληρου έτους.

Κατόπιν των ανωτέρω για να υπάρχει δίκαιη μεταχείριση μεταξύ των

επιχειρήσεων θα πρέπει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των τουριστικών

καταλυμάτων να υπολογίζονται στο 30% του συνόλου των τετραγωνικών μέτρων

του κτιρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 5 του νόμου

429/1976 (ΦΕΚ 235 Α΄) και η υπ’ αριθμόν 71251/78/19.12.2007 ερμηνευτική

εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών όπου ο υπολογισμός τελών καθαριότητας

και φωτισμού δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια της

εποχικής λειτουργίας των επιχειρήσεων μας, καταβάλλοντας και πάλι

περισσότερα σε σχέση με αυτά που πραγματικά ρυπαίνουμε – καταναλώνουμε.

Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) όπου και εκεί παρατηρείται

άνιση μεταχείριση μεταξύ των κατηγοριών, τόσο στο πάγιο όσο και στη χρέωση του

νερού ανά κυβικό.

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων της

πανδημίας, υφίσταται πλέον κοινωνική αναγκαιότητα επίλυσης των ανωτέρω

θεμάτων προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία των επιχειρήσεών μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Τοκούζης Παναγιώτη