ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤΚΕ –

tps://oeddd.com/wp-content/uploads/2022/02/ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΣΕΤΚΕ-ΓΙΑ-ΝΕΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ-ΝΟΜΟ-18-1-2022.pdf